IAS (Industrial Automation Security) is een initiatief van Egemin, Phoenix Contact, Siemens in samenwerking met LSEC en McAfee. 

De samenwerking tussen deze organisaties kwam tot stand om bedrijven die aan automatisatie en proces controle doen op industriële basis, te informeren over de zin en de noodzaak van de beveiliging van hun systemen. Door de constante evolutie van controleprocessen en automatiesystemen, maar ook door de constante evolutie van de onderliggende platformen waarop ze werken, worden er telkens ook nieuwe mogelijkheden ontdekt die een beveiligingsgevaar kunnen betekenen voor die systemen.

Door de mogelijkheden die worden aangeboden om de systemen eenvoudiger en beter te kunnen beheren, door ze te laten evolueren naar moderne mogelijkheden, door ze uit te rusten met nieuwe functionaliteiten of door ze onderling nauwer met mekaar te laten samenwerken ontstaan er nieuwe uitdagingen op het vlak van beveiliging. 

Verouderde systemen, of onderliggende IT-systemen die al gedurende langere tijd niet meer onderhouden worden, kunnen een belangrijke bedreiging vormen. Alleen volledig geïsoleerde systemen kunnen vermoedelijk nog even blijven voortbestaan, maar ook die zullen op termijn onderhevig worden aan extern beheer of aanpassingen. 

Voor het goed functioneren van de bedrijfsactiviteiten en de continuïteit van de activiteiten te verzekeren, is het van belang  om de mogelijke risico's te evalueren en in kaart te brengen. Voor informatiebeveiliging van de informatietechnologie van industriële automatisatie en van industriële processen bestaan er verschillende oplossingen en methoden die in uw omgeving kunnen toegepast worden. 

IAS zal u proberen te begeleiden bij het vinden van het geschikte advies en de benodigde oplossingen. Met dit platform kunnen we u de benodigde informatie bieden en toegang verschaffen tot verschillende experten in het domein. 

We nodigen u dan ook graag uit om zich in te schrijven op ons platform om geïnformeerd te blijven en deel te nemen aan onze activiteiten in Vlaanderen en Nederland.

Het IAS team, April 2013.