LSEC is een Europese non-profit vereniging van informatiebeveiligingsspecialisten. Gevestigd in Vlaanderen sinds 2002, is LSEC actief in België, Nederland, Luxemburg en Engeland en met partners in Duitsland, Spanje en andere Europese landen.

De vereniging heeft tot doel kennis te vergaren en te verspreiden over informatiebeveiliging en IT Security. Dat houdt in dat meer dan 130 leden-bedrijven en meer dan 3500 IT Security professionals op regelmatige basis hun kennis over het beveiligen van IT systemen uitwisselen. 

LSEC bereikt meer dan 25.000 individuele contacten in verschillende sectoren, maar vooral in de industrie, energie, financiële en dienstensectoren, ICT, gezondheidszorg (healthcare), overheid, verkoop en transport. 
LSEC organiseert meer dan 40 seminaries en evenementen per jaar, alleen of met partners, om samen bedrijven en personen die actief met it systemen werken beter te informeren over de zin, de noodzaak en de manier waarop it systemen beter beveiligd dienen te worden. 

LSEC brengt verschillende partners samen in industriële projecten, waaronder het Europees anti-botnet pilot project ACDC, dat specifiek op Europees niveau in 14 landen probeert botnet activiteiten te detecteren en door een reeks gezamenlijke acties met operatoren, overheid en industrie, ze samen aan te pakken. 
Een botnet gericht op een industriële toepassing kan niet alleen die toepassing onbruikbaar maken, maar eveneens schade berokkenen aan de systemen en de fysieke omgeving die eraan verbonden is.

Voor LSEC is de beveiliging van industriële automatisatie en industriële controlesystemen een kernactiviteit, waarbij de expertise van de beveiliging van it systemen voor data beheer wordt toegepast. Beveiliging van it voor proces controle en industriële automatisatie hinken grotendeels achterop omdat de meeste systemen de laatste jaren pas in een genetwerkte omgeving voorkomen. De uitgebreide expertise binnen LSEC wordt ten dienste gesteld van de industriële automatisatie.

LSEC logo web 090514

LSEC Leaders In Security

Kasteelpark Arenberg 10
3001 Leuven
Phone: +32 16 32 85 41
Fax: +32 16 32 19 69
www.lsec.be

Contact:

Ulrich Seldeslachts, CEO

ulrich at lsec.be

Login Form